Digipime - Avís legal i de protecció de dades

Digipime
     

Avís legal per als usuaris de digipime.com

Digipime l'informa que l'accés i ús d'aquest lloc web està subjecte a les presents condicions d'ús, i li recomanem que les llegeixi atentament, ja que el fet d'accedir a i utilitzar aquestes pàgines n'implica la seva acceptació.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, el present avís legal, els reglaments i instruccions que posem en el seu coneixement, així com la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic establert.

Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE)

El lloc web que vostè visita i la marca Digipime són propietat d'Odette L. Solé, amb identificació fiscal 47623736M. El domilici a efectes de notificació és 43500 Tortosa (Espanya), carrer Sebina, 14. En aquest avís legal es citarà la marca Digipime per a referir-se a la titularitat dels dominis, els serveis oferts i l'àmbit de responsabilitats. La forma de contacte normalitzada per a temes legals relacionats amb aquest lloc web és obrir una consulta al sistema d'atenció al client que pot trobar a https://clients.digipime.com

Digipime presta serveis telemàtics en línia, allotjament web i rep o envia informació via correu electrònic des del servidor amb domini principal digipime.com i els seus subdominis. Posem en el seu coneixement que els serveis de la societat de la informació no poden atemptar contra els següents principis: ordre públic, seguretat, salut pública i defensa estatal; protecció del consumidor, respecte a la dignitat de la persona i a la no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social; protecció a la infància i la joventut. Digipime defensa aquests principis i, en compliment de l'esmentada llei, estem obligats a col·laborar amb els òrgans competents de l'Estat espanyol que ordenin que s'aturi el servei.

Comunicacions comercials

De la mateixa manera, l'informem que l'spamming, o tramesa de correu no sol·licitat de manera massiva està prohibit en l'esmentada llei i que a Digipime seguim una política de màrqueting permès, per la qual cosa entenem que ens facilita el seu consentiment respecte a les comunicacions comercials per correu electrònic que li puguem enviar, sempre com a resposta a una petició prèvia i expressa per la seva part de rebre informació comercial a la seva adreça de correu electrònic.

Posem en el seu coneixement que les dades bàsiques (nom propi o pseudònim i adreça de correu electrònic) que vostè ens faciliti en sol·licitar informació NO seran utilitzades per a enviar comunicacions comercials ni de cap altre mena. Aquestes dades s'eliminen de la base de dades en un termini màxim de 90 (noranta) dies.

L'usuari que vulgui rebre informació sobre els nostres serveis podrà inscriure's voluntàriament en una llista de newsletter, les dades de la qual farem servir per a enviar-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès, comunicacions que farà Digipime directament sense perjudici del seu dret de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials, dirigint-se a l'adreça web indicada en el primer paràgraf d'aquest apartat, o utilitzant els sistemes d'alta i baixa automàtica dels registres de la nostra base de dades de subscriptors de rebuda d'informació tècnica i/o comercial.

També pot exercir aquests drets, si així ho desitja, mitjançant carta certificada enviada a l'adreça postal indicada més amunt. Hi ha un fitxer registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (d'ara en endavant AEPD) anomenat 'Newsletter' en el qual es declara el tipus de dades dels nostres usuaris que farem servir per a comunicacions comercials genèriques.

Legitimitat de les converses per correu electrònic

Les comunicacions comercials entre l'usuari i Digipime només tenen validesa si s'efectuen entre una adreça de correu electrònic de l'usuari, privada o corporativa, i adreces de correu electrònic sota el domini digipime.com que enviem correu des d'adreces IP registrades a la zona DNS del domini digipime.com.

L'usuari que iniciï converses comercials o d'altra mena amb Digipime ha de tenir una adreça de correu electrònic vàlida i facilitar dades identificatives veritables, evitant suplantar a altres persones o entitats, ja que fer-ho podria comportar conseqüències legals.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest web corporatiu és un desenvolupament a mida propietat de Digipime. El logotip, el disseny gràfic, les icones i les il·lustracions d'aquest lloc són obra del dissenyador David Fornos (http://www.guindillasmedia.com).

Els textos que es recullen en el lloc web digipime.com i els dels documents comercials són propietat intel·lectual de Digipime o dels seus socis col·laboradors. No es permet la reproducció total o parcial d'aquest lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit de Digipime. Alguns productes esmentats en aquest lloc són propietat de tercers, ja sigui per drets d'autor o marques registrades.

L'usuari, únicament i exclusiva pot utilitzar el material que apareix en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, queda prohibit el seu ús amb fins comercials sense reconeixement previ i per escrit de Digipime.

Protecció de dades personals i política de cookies

Digipime, en compliment de la legislació europea sobre informació de política de cookies i protecció de dades personals l'informa en els següent paràgrafs de l'ús de dades i galetes (cookies) al lloc web digipime.com, i per part de la marca cap als seus clients o usuaris que han sol·licitat informació o contractat serveis, són persones i empreses de les quals s'emmagatzemen i tracten dades. És d'aplicació el Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1506688222888

Les dades personals que es recullen i envien als formularis de contractació/contacte del web de Digipime seran objecte de tractament manual i automàtic, s'incorporaran als corresponents fitxers registrats a l'AEPD, la titularitat dels quals correspon a Digipime, i alguns d'ells romandran al servidor amb domini digipime.com. L'usuari està informat que hi haurà diversos fitxers i diversos tractaments per a diferents tipus de dades, dades que només existiran en suport digital, els quals gaudiran de la màxima seguretat quant a encriptació i control d'accés que sigui possible proporcionar. Digipime recull i emmagatzema principalment dades de nivell baix, o de nivell mitjà només en el cas de currículums professionals.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en cada cas s'estableixi amb Digipime, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que un usuari/client decideixi contractar.

Digipime disposa d'un protocol de seguretat per al tractament i protecció de les dades dels seus clients i usuaris del lloc web. De la mateixa manera, hi ha la figura del responsable de fitxers, declarada davant l'AEPD. L'usuari té dret a revisar les seves dades, o demanar-ne la seva eliminació, de les bases de dades de Digipime. El procediment normal, que permet registrar les comunicacions, per sol·licitar accions d'Digipime respecte a les seves dades és accedir al lloc https://clients.digipime.com  i obrir una nova consulta a l'apartat titulat "Dades personals i RGPD". També pot exercir aquests drets, si ho desitja, mitjançant carta certificada enviada a l'adreça postal indicada més amunt.

Les dades proporcionades a Digipime per usuaris d'aquest lloc, les converses escrites i les dades dels usuaris ja convertits en clients no seran cedits a terceres parts. L'única excepció es dóna en el cas que un servei ofert per Digipime sigui efectuat per una tercera empresa, amb la qual cosa és imperatiu proporcionar algunes dades de contacte i de tipus tècnic del client per a la gestió dels serveis, encara que en aquest cas l'usuari serà informat, prèviament, de la intervenció de tercers. Aquesta informació pot aparèixer en els documents comercials que s'editen per a informar de serveis professionals o en els correus electrònics d'informació comercial o suport tècnic.

Algunes preferències comercials dels usuaris, recollides a través dels formularis de contacte i les converses escrites, dades considerades de nivell baix, seran utilitzades per a crear perfils estadístics de consum. Aquests perfils serveixen per a establir la naturalesa de les comunicacions comercials que pot rebre l'usuari per part de Digipime. Totes les dades d'usuaris i clients romanen emmagatzemades en sistemes informàtics localitzats, únicament, en territoris que actualment són d'Estats membres de la Unió Europea, és a dir els que no hagin decidit invocar l'article 50 del Tractat de la Unió Europea (TUE), també anomenat Tractat de Maastricht.

Els currículums vitae que alguns usuaris envien a Digipime mitjançant el sistema automatitzat d'atenció al client s'esborren immediatament dels servidors a internet i s'emmagatzemen durant un sol any en discos locals, amb el consentiment previ i exprés del remitent.

Si navega pel lloc web digipime.com o els seus subdominis seu navegador registrarà tres tipus de cookies:

- Seguiment d'accés al lloc web: recullen informació anònima sobre les pàgines que vostè visita i la compilen per al seu posterior tractament estadístic. En aquest cas, s'utilitzen els programes de tercers coneguts públicament com Google Analytics i Matomo.

- Control de navegació al lloc web: per exemple, es recullen cookies pròpies per a desar les seves preferències pel que fa a dimensions de lletra i altres detalls de navegació personalitzables. També utilitzem cookies per a informar mitjançant missatges emergents d'aspectes legals referits a les pròpies cookies de seguiment.

- Seguiment publicitari: el lloc web de Digipime és objecte de publicitat en línia, pel que existeixen cookies destinades al tractament estadístic de conversions publicitàries. És a dir, s'utilitzen cookies dels serveis Google Ads, Facebook Ads i, eventualment, d'algunes plataformes publicitàries de mitjans de comunicació digitals i altres portals web.

Vostè pot navegar amb les cookies bloquejades en el seu navegador i és molt probable que la seva navegació sigui satisfactòria, encara que algunes de les seves preferències de navegació no seran registrades. Si voleu eliminar les cookies o navegar sense elles pot vostè consultar el lloc informatiu https://www.aboutcookies.org. També pot desactivar l'intèrpret Javascript del navegador, però en aquest cas és probable que alguns serveis del lloc web no funcionin de manera correcta, per la qual cosa li aconsellem que únicament bloqui les cookies de seguiment i no tot el programari escrit en Javascript del lloc web digipime.com.